Zástupci Středočeského kraje navštívili domov pro seniory Senlife v Mělníku

Domovy pro seniory Služby Středočeský kraj

Během návštěvy delegace Středočeského kraje proběhlo jednání zástupců vedení společnosti Senlife ČR s.r.o. s hejtmankou Petrou Peckovou a radním pro oblast sociálních věcí Martinem Hrabánkem.

Zástupcům kraje byl představen koncept provozu domovů seniorů pod značkou Senlife i plánovaný PPP model spolupráce v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb ve Středočeském kraji. V programu setkání nechyběla prohlídka celého areálu kláštera a neformální debata s klienty.

Zakladatelé projektu Senlife, Lukáš Drásta a Tomáš Eckschlager, se v počátcích svého podnikání v roce 2020 rozhodli pro budování inovativních domovů seniorů v historických budovách a kulturních památkách. Propojením obou sfér vzniká zajímavý model sociální inovace se společenským přesahem. Tento přístup je nejen udržitelný, ale zejména přináší i společenský prospěch dané lokalitě. „Historické objekty jsou adaptovány na nejvyšší standard typický pro moderní novostavby tak, aby se zachoval původní duch místa (genius loci). V takovém domově se klient daleko lépe adaptuje, chodby klášterů a zámků plné dobového nábytku, knih a roztomilých drobností rozhodně nepřipomínají sterilní ústavní zařízení či uniformní novostavby,“ říká Lukáš Drásta, zakladatel projektu Senlife a jeho generální ředitel.

Financování systému sociálních služeb je v současnosti závislé na výši státní dotace přidělované kraji a již dnes nepokrývá veškeré požadavky, tedy ani potřeby v regionu. Možnosti financování systému sociálních služeb z rozpočtu Středočeského kraje nad rámec státní dotace jsou značně omezené. „Vzhledem k přibývajícímu počtu obyvatel nad 65 let je zřejmé, že kapacitu sociálních služeb v kraji bude nutné postupně optimalizovat. Zároveň je jasné, že objem disponibilních prostředků bude pro financování sociálních služeb dlouhodobě nedostatečný, a to se týká i navyšování kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb, včetně těch pobytových,“ uvedl radní Martin Hrabánek. Je proto třeba hledat jiné možnosti, jak postupně docílit dostatečné kapacity a připravit se na situaci, kterou demografický vývoj přinese. Paní Hejtmanka Pecková zmínila, že Středočeský kraj, jakožto zřizovatel několika domovů seniorů umístěných v historických budovách, zvažuje i variantu opuštění těchto objektů, které není schopen s ohledem na technický stav, požadavky památkového ústavu a finanční náročnost revitalizovat.

„Vítáme aktivitu společnosti Senlife, která přichází se zajímavým modelem spolupráce. S ohledem na jejich zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů a spojení se silnými investory se jeví možnost zachování pobytových sociálních služeb v těchto objektech daleko více reálněji,“ komentuje situaci hejtmanka. „Jsme schopni nabídnout i jiné objekty vhodné k provozu sociálních služeb, a to v místech, kde by municipality podobná zařízení uvítaly.“

Zástupci kraje kladně hodnotili koncepci provozu sociálních služeb pod značkou Senlife, která zahrnuje inovativní technické vybavení, digitalizaci procesů, snahu o maximalizaci přímé péče o klienty a nadstandardní péči o zaměstnance.

1 thought on “Zástupci Středočeského kraje navštívili domov pro seniory Senlife v Mělníku

Comments are closed.