Královéhradecký kraj pokračuje v osvětě pěstounství

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj spolu s dalšími 13 kraji pokračuje ve spolupráci s Českou televizí a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na unikátním projektu o pěstounské péči Plné hnízdo. První řada dokumentárního cyklu významně přispěla k osvětě v oblasti náhradní rodinné péče. Její důležitost si kraj již tradičně připomene také zářijovým Týdnem pěstounství, který nabídne program pro pěstouny i širokou veřejnost.

„Osvěta a propagace náhradní rodinné péče může výrazně pomoci ke zvýšení počtu pěstounů. Právě oni jsou totiž její klíčovou součástí. Odvysílaný dokumentární cyklus České televize poutavě představil rozmanité podoby pěstounství široké veřejnosti a poukázal na nenahraditelnost láskyplného přijetí a podpůrného prostředí fungující rodiny. Věřím, že i jeho pokračování, jehož je náš kraj opět součástí, napomůže dalším rodinám vydat se na podobnou cestu,“ okomentoval projekt hejtman Martin Červíček.

Česká televize realizovala dokumentární cyklus Plné Hnízdo ve spolupráci se všemi 14 kraji České republiky a jednotlivé díly odvysílala postupně od února do května letošního roku. Na základě pozitivních ohlasů široké veřejnosti a odkrytí dalších témat se televize rozhodla navázat druhou řadou Plného hnízda, jehož součástí bude znovu také Královéhradecký kraj.

„V dokumentárním cyklu Plné hnízdo se podařilo velmi autenticky a moderně zpracovat témata rodičovství a pečovatelství. Jedná se v popularizaci pěstounství opravdu o unikátní projekt, jehož jsme rádi i nadále součástí. V našem kraji vnímáme potřebu zvýšení počtu pěstounů dlouhodobě, a právě posilování povědomí o náhradní rodinné péči a otevření tohoto tématu může výrazně přispět ke změně,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně téměř 320 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinnou péči. Jedná se převážně o děti starší 6 let, chlapce starší 4 let, děti se sourozeneckými vazbami, se zdravotním či mentálním hendikepem a také děti z minoritních etnik, které aktuálně žijí v dětských domovech. Šířit osvětu a vyvracet mýty o náhradní rodinné péči pomáhá v Královéhradeckém kraji tradičně také Týden pěstounství. Letos se uskuteční od 11. do 17. září na řadě míst regionu a nabídne program pro pěstouny i širokou veřejnost.

„Pěstouni jsou pro naši společnost nenahraditelní, protože umožňují dětem vyrůstat ve skutečném rodinném prostředí. Týden pěstounství je v našem kraji ověřenou a ideální příležitostí, jak představit veřejnosti cestu k náhradní rodinné péči,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Do registru vhodných pěstounů je v současné době v Královéhradeckém kraji zařazeno 79 rodin z nichž ale pouze 15 je plně připraveno na přijmutí dítěte. Jejich počet se v posledních letech, přestože došlo k popularizaci tématu pěstounství, zatím nezvýšil.

Více informací o náhradní rodinné péči a Týdnu pěstounství se zájemci dozví na webu www.stansenahradnimrodicem.cz nebo na facebookové stránce Staň se náhradním rodičem. V pořadí 10. díl cyklu Plné hnízdo v Královéhradeckém kraji a další díly z ostatních krajů jsou online dostupné na www.ceskatelevize.cz/plnehnizdo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *