PŘEHLEDNĚ: Legislativní změny s účinností od 1. července. Navýší se příspěvek na péči i příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Celá ČR Legislativa

V pondělí 1. července 2024 vešly v účinnost některé legislativní úpravy z dílny MPSV. Dojde například k výraznému zvýšení příspěvku na péči a k zavedení povinné evidence DPP. Česko se také více otevře kvalifikovaným pracovníkům z bezpečných zemí. V účinnost vstupují také dvě vládní nařízení navržené MPSV.

Zvýšení příspěvku na péči
V červenci výrazně vzroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí, které čerpají péči mimo pobytové sociální služby. V tomto případě dojde k navýšení o 7 800 korun a celková výše příspěvku tak bude nově činit 27 000 korun.

„Jsme si vědomi velkého významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí, kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí. Toto navýšení příspěvku na péči, zejména pro lidi ve čtvrtém stupni závislosti, je důležitým krokem správným směrem,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zavedení evidence DPP
Zaměstnavatel bude nově povinen na ČSSZ elektronicky evidovat všechny dohody o provedení práce. Právní úprava vstoupí v účinnost 1. července 2024, poprvé však budou zaměstnavatelé plnit nové povinnosti v srpnu 2024. Podrobnosti najdete na webu ČSSZ.

Změny při zaměstnávání cizinců
Od 1. července vstoupí v platnost seznam zemí, jejichž občané budou mít volný přístup na trh práce v ČR. Tento seznam zahrnuje Austrálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy americké a Velkou Británii. Cílem je usnadnit příchod vysoce kvalifikované pracovní síly, která je nezbytná pro podporu růstu české ekonomiky. Při sestavování seznamu bylo přihlédnuto k bezpečnostním hlediskům.

Dojde také ke změnám ve způsobu oznamování zaměstnávání cizinců a příslušníků států EU. Nově bude zavedena povinná elektronická komunikace pro plnění těchto oznamovacích povinností.

Novela zákona o zaměstnanosti upravující tuto problematiku byla oceněna jako legislativní počin za rok 2023.

Vyšší příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Nařízením vlády se od 1. července zvýší měsíční příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zvýší o 10 % na 43 560 Kč. K tomuto kroku vláda přistoupila kvůli vysoké inflaci v minulém roce.

Zdroj: MPSV

Napsat komentář