Kolínský azylový dům pro oběti domácího násilí získá 4 miliony korun jako individuální návratnou finanční výpomoc

Středočeský kraj

V rámci individuální návratné finanční výpomoci doporučila Rada Středočeského kraje poskytnutí 4 milionů korun organizaci Prostor plus na rekonstrukci a nákup vybavení azylového domu pro oběti domácího násilí v Kolíně. Doba splatnosti finanční výpomoci je stanovena do poloviny roku 2031. Schválení finanční výpomoci náleží krajským zastupitelům.

Účelem individuální investiční návratné finanční výpomoci je zajištění kofinancování projektu Azylový dům, který byl přidělen organizaci Prostor plus v rámci programu IROP: „Jsem rád, že můžeme podpořit tento smysluplný projekt, který je zaměřen na pomoc obětem domácího násilí,“ uvádí radní pro sociální oblast Martin Hrabánek. Azylový dům s kapacitou 27 lůžek rozdělených do 7 bytových jednotek bude v Kolíně uveden do provozu v polovině roku 2025. „Primárně se chceme soustředit na domácí násilí, komplikované rozvody a situace v rodinném systému, naše misí je pomoci těmto jedincům překonat své traumata a začít novou etapu svého života plnou síly a sebevědomí,“ vysvětluje cíle projektu ředitel společnosti Prostor plus Petr Steklý.

Návratná finanční výpomoc Středočeského kraje bude součástí kofinancování ve výši 5 % projektu Azylový dům, který byl organizaci Prostor plus schválen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. „Společnost Prostor plus není schopna zajistit tyto finanční prostředky z vlastních zdrojů, navíc jim ztroskotaly také žádosti o poskytnutí úvěru u bank, protože organizace poskytující sociální služby nejsou zkrátka typickým komerčním subjektem a v rámci nastavených schvalovacích procesů bank nevykazují ty správné indikátory pro schválení úvěru, rozhodly jsme se, s kolegy radními, doporučit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci v požadované výši ke schválení Zastupitelstvu,“ doplňuje radní Hrabánek. Zastupitelstvo Středočeského kraje projedná žádost na svém zářijovém zasedání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *