Na služby sociální rehabilitace v letech 2024–2025 vydá Středočeský kraj téměř 358 milionu korun

Sociální rehabilitace Středočeský kraj

Rada Středočeského kraje doporučila vyhlášení dotačního programu na podporu sociální rehabilitace v letech 2024–2025. Tento program bude financován z evropských zdrojů z Operačního programu Zaměstnanost plus. Celkově je v programu na oba roky vyčleněno necelých 358 milionu korun. Finální schválení programu náleží krajským zastupitelům.

„Program na podporu sociální rehabilitace je financovaný z evropských zdrojů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost plus. Vzhledem k alokovaným financím bude dotační program vyhlášen pro dva následující roky, tedy na rok 2024 i 2025. Díky stabilnímu financování bude zajištěno poskytování služeb sociální rehabilitace a jejich další rozvoj, čímž se zvýší dostupnost služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, a to na celém území Středočeského kraje,“ komentuje vyhlášení dotačního programu krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek.

Služby sociální rehabilitace zajišťují prevenci sociálního vyloučení osob s postižením, napomáhají rozvoji jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Dotační program kraje je proto určen na podporu terénních i ambulantních forem těchto služeb.

Výše uvedený program hrazený z Operačního programu Zaměstnanost plus bude u uvedeného druhu sociálních služeb zcela nahrazovat dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na daný rok v řádném kole.

„V případě nedostatečných finančních zdrojů bude poskytovatelům služeb sociální rehabilitace umožněno pro roky 2024 a 2025 požádat o dodatečné finanční prostředky v rámci mimořádného dotačního řízení,“ doplňuje radní Hrabánek.

V případě schválení programu krajským zastupitelstvem bude možno žádosti o poskytnutí dotace podávat v termínu od 30. října do 13. listopadu letošního roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *